Index

 
     
"Normalo Enzian" Kochs Enzian, Kochscher Enzian, Silikat-Enzian (Gentiana kochiana)